Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.05.2017
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada (..)””

Aptauja beidzās 09.06.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumos Nr.598 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.–2020.gada plānošanas periodā”” un tā anotācija.
 
 Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
 Andra Karlsone
 Zemkopības ministrijas
 Lauku attīstības atbalsta departamenta
 Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
 67027077, andra.karlsone[a]zm.gov.lv