Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.10.2017
 • Atbildīgais:
  Indra Ruļuka

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”"

Aptauja beidzās 20.10.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 "Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Indra Ruļuka
Zemkopības ministrijas
Tirgus un tiešā atbalsta departamenta
Tiešo maksājumu un nozaru ekonomikas nodaļas vadītāja
28359410, indra.ruluka[a]zm.gov.lv