Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Finanses, budžets
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  29.05.2017
 • Atbildīgais:
  Andra Karlsone

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās (..)”””

Aptauja beidzās 09.06.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumos Nr.590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”” un tā anotācija.
 
 Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
 Andra Karlsone
 Zemkopības ministrijas
 Lauku attīstības atbalsta departamenta
 Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente
 67027077, andra.karlsone[a]zm.gov.lv