Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  23.08.2018
 • Atbildīgais:
  Lelde Celmiņa

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31.maija noteikumos Nr. 334 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām””

Aptauja beidzās 31.08.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikuma projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 31.maija noteikumos Nr. 334 “Kārtība, kādā administrē un uzrauga Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības produktu informācijas un veicināšanas programmām”” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Leldei Celmiņai

Zemkopības ministrijas

Tirgus un tiešā atbalsta departamenta

Pārtikas nozares nodaļas

vecākajai referentei

67027361, lelde.celmina[a]zm.gov.lv