Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  13.04.2017
 • Atbildīgais:
  Ligija Ozoliņa

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība””

Aptauja beidzās 21.04.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 5.janvāra noteikumos Nr.13 „Slaucamo govju un slaucamo kazu pārraudzības kārtība"" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ligija Ozoliņa
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas
vecākā referente
67027422, ligija.ozolina[a]zm.gov.lv