Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  08.03.2018
 • Atbildīgais:
  Ineta Lavrinoviča

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi””

Aptauja beidzās 16.03.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 30. aprīļa noteikumos Nr.240 “Vispārīgie teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumi”” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Ineta Lavrinoviča

Zemkopības ministrijas

Lauksaimniecības departamenta

Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vadītāja vietniece

67027528, ineta.lavrinovica[a]zm.gov.lv