Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  30.06.2017
 • Atbildīgais:
  Lelde Blūma

MK noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība””

Aptauja beidzās 10.07.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2015.gada 8.septembra noteikumos Nr.514 „Gaļas liellopu pārraudzības kārtība”” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Leldei Blūmai
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027561, lelde.bluma[a]zm.gov.lv