Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  20.04.2017
 • Atbildīgais:
  Liene Bugina

MK noteikumu projekts “Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā”

Aptauja beidzās 28.04.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Higiēnas un obligātās nekaitīguma prasības govs un kazas svaigpiena apritei nelielā apjomā, tā anotācija un pielikumi.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:


Liene Jirgensone
Zemkopības ministrijas
Veterinārā un pārtikas departamenta
Pārtikas drošuma un higiēnas nodaļas vecākā referente
67027115, liene.jirgensone[a]zm.gov.lv