Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Pārtika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  21.09.2017
 • Atbildīgais:
  Juris Zinārs

MK noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām”

Aptauja beidzās 29.09.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Kārtība, kādā novērtējama jaunās pārtikas atbilstība klasifikācijas un kvalitātes prasībām” un tā anotācija.


Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Juris Zinārs

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Biotehnoloģijas un kvalitātes nodaļas vadītājs

26302615, juris.zinars[a]zm.gov.lv