Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Zemes izmantošana
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  07.07.2017
 • Atbildīgais:
  Gints Melkins

MK noteikumu projekts “Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”

Aptauja beidzās 14.07.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Melioratīvās hidrometrijas darbu veikšanas kārtība”, tā anotācija un pielikums.
 
Savus iebildumus par minēto likumprojektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Gints Melkins
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākais referents
67027207, gints.melkins[a]zm.gov.lv