Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Veterinārija
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  06.01.2018
 • Atbildīgais:
  Aija Tora

MK noteikumu projekts „Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās”

Aptauja beidzās 19.01.2018

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu medībās" un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

Aijai Torai

Zemkopības ministrijas

Veterinārā un pārtikas departamenta

Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu nodaļas

vecākai referentei

pa tālruni 67027620; vai e-pastu aija.tora@zm.gov.lv.