Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Lauksaimniecība
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  01.03.2018
 • Atbildīgais:
  Sandra Justa

MK noteikumu projekts "Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšanas kārtību"

Aptauja beidzās 09.03.2018

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Noteikumi par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrību un krustojuma cūku audzētāju organizāciju atbilstības kritērijiem un atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmu apstiprināšanas kārtību un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikumu projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 
Sandra Justa
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lopkopības un ciltsdarba nodaļas vecākā referente
67027379, sandra.justa[a]zm.gov.lv