Sabiedriskā apspriešana

 • Joma:
  Meža nozare
 • Kategorija:
  Rīkojuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  24.05.2017
 • Atbildīgais:
  Anda Sproģe

MK rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā”

Aptauja beidzās 02.06.2017

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts „Par valsts meža zemes nodošanu Rojas novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.

 

Savus iebildumus par minēto rīkojuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:

 

Anda Staškova
Zemkopības ministrijas
Meža departamenta
Zemes pārvaldības un meliorācijas nodaļas vecākā referente
67027345, anda.staskova[a]zm.gov.lv