Darba plāns

 • Laiks:
  No 00.00 līdz 09-Feb 00.00
 • Iestāde:
  Zemkopības ministrija
 • Darbs:
  ZM speciālisti piedalīsies Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē – EVIDEnT” Stratēģiskās uzraudzības grupas sanāksmē
 • Apraksts:

  8. un 9. februārī ZM speciālisti piedalīsies Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē – EVIDEnT” Stratēģiskās uzraudzības grupas sanāksmē, kurā tiks vērtēta programmas EVIDEnT projekta “Lauksaimniecības nozares SEG emisiju analīze un emisiju samazināšanas pasākumu ekonomiskais novērtējums” izpildes gaita un rezultāti, kā arī tiks diskutēts par aprites ekonomikas principu iedzīvināšanu lauku saimniecībās Latvijā, Somijā un Nīderlandē.
  Sanāksme norisināsies Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Lielajā ielā 2, Jelgavā.