Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/12_EJZF
 • Publicēts:
  06.06.2017
 • Pieteikuma termiņš
  19.06.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas izmaiņu pieprasījumu un citu papildinājumu izstrādei

 • Līgumcena:
  EUR 41998,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  28.06.2017
 • Piegādātājs:
  SIA “In-volv Latvia”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv

 

Iepirkuma CPV kods:
72000000-5.

 

Pakalpojums var tikt līdzfinansēts no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda līdzfinansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020.gadam  pasākuma  „Kontrole un izpilde” līdzekļiem.

 

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

 

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 19.jūnija plkst.11:00, Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1001.kabinetā (darba dienās no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00).

 

Iepirkuma komisijas skaidrojums:
Atbilstoši Nolikuma p.5.5.1. par projekta vadītāju jāiesniedz Curriculum Vitae (sagatavots saskaņā ar Europass formu, kas pieejama:
www.europass.lv
), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīta speciālista pieredze un prasmes saskaņā ar  Nolikuma 5.5.1. apakšpunktā noteikto.

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 06.06.2017.
Paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 02.08.2017.