Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/15
 • Publicēts:
  30.05.2017
 • Pieteikuma termiņš
  12.06.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Tulkošanas pakalpojumu nodrošināšana Zemkopības ministrijai

 • Līgumcena:
  EUR 41999,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  21.06.2017
 • Piegādātājs:
  SIA „Linearis”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv

Iepirkuma CPV kods:
79530000-8 (rakstiskā tulkošanas pakalpojumi);
79540000-1 (mutiskās tulkošanas pakalpojumi).

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2017.gada 12.jūnija plkst.11:00, Zemkopības ministrijā, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1001.kabinetā (darba dienās no 9:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00).
 

Skaidrojums par Nolikumu:

 

Nolikuma 3.1.2.punktā norādīts, ka tulkošanas pamatvaloda ir:
a) tulkošanas darbi no angļu uz latviešu valodu;
b) tulkošanas darbi no latviešu valodas uz angļu valodu.

 

Saskaņā ar Nolikuma 5.5.punktā izvirzīto prasību Pretendentam pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai jānodrošina vismaz 2 (divi) galvenie speciālisti –tulki, kuriem ir vismaz 3 gadu pieredze tulkošanas pakalpojumu sniegšanā un pieredze vismaz 1 (viena) tulkošanas pakalpojuma sniegšanā ar lauksaimniecības vai lauku attīstības vai zivsaimniecības vai mežsaimniecības vai pārtikas vai veterinārijas jomas terminoloģiju ar tulkošanas valodu no angļu uz latviešu valodu un no latviešu valodas uz angļu valodu un tikai par tiem jāiesniedz Curriculum Vitae.

 

Paziņojums par plānoto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 30.05.2017.

Paziņojums par noslēgto līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 14.07.2017.