Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/20_ELFLA
 • Publicēts:
  20.09.2017
 • Pieteikuma termiņš
  31.10.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumu nodrošināšana

 • Līgumcena:
  EUR 185500,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  29.11.2017
 • Piegādātājs:
  Gaļas liellopu audzētāju biedrība, Latvijas Aitu audzētāju asociācija, Latvijas Šķirnes zirgu audzētāju asociācija, Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv


Līgumslēdzējs: 
Lauku atbalsta dienests 

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118


CPV kods:

80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi)


Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republikas teritorija, Eiropas teritorija.

 

Līguma izpildes laiks: 

24    (divdesmit četri) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:

Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/9162

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2017.gada 31.oktobra plkst.11:00.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv

Informācija par piedāvājumu iesniegšanu e-konkursu apakšistēmā: Elektronisko iepirkumu sistēmas vienotais atbalsta centrs, tālrunis: 66155511, e-pasts: eis[a]vraa.gov.lv

 

Paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā 20.09.2017.

Iepirkums publicēts tīmekļvietnē www.eis.gov.lv Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.