Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/23_EJZF
 • Publicēts:
  03.10.2017
 • Pieteikuma termiņš
  16.10.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Iepirkuma priekšmets ir lietojumprogrammu un IS veiktspējas noteikšanas un pārraudzības risinājuma uzturēšana un sistēmu monitorings

 • Līgumcena:
  EUR 34572,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  20.10.2017
 • Piegādātājs:
  SIA “Corporate Systems” reģ. nr. 401033707781
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

CPV kods: 72610000-9

 

Paredzamā līgumcena:  Līdz EUR 41999,-  bez PVN

 

Paredzamais līguma izpildes laiks: 12 mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

 

Līguma izpildes vieta: Rīga, Republikas laukums 2

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu – Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Anna Grīnvalde, tālrunis 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 16.10.2017. plkst. 11:00
 

 

 

Paziņojums par veicamo iepirkumu publicēts IUB 03.10.2017.

Publikācija IUB par rezultātiem – 01.12.2017.