Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2017/6
 • Publicēts:
  20.02.2017
 • Pieteikuma termiņš
  03.04.2017 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Lauku atbalsta dienesta kā Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai maksājumu aģentūras ikgadējā sertifikācija

 • Līgumcena:
  434000,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  24.05.2017
 • Piegādātājs:
  personu apvienība KPMG Baltics SIA (40003235171), KPMG Advisory Ltd. (01-09-698768)
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv


CPV kods:  79132000-8 (sertificēšanas pakalpojumi)

 

Līguma izpildes vieta:
Latvijas Republikas teritorija.
Pakalpojuma pieņemšanas-nodošanas vieta: Zemkopības ministrija, Republikas laukums 2, Rīga.
 
Līguma izpildes laiks:
No Līguma noslēgšanas brīža līdz 2022. gada 31.maijam.

 

Konkursa nolikumā 2017.gada 7.martā ir veikti grozījumi.

 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:
Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2017.gada 3.aprīlim plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Piedāvājumi tiks atvērti 2017.gada 3.aprīlī plkst.11:00 ZM, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1007.telpā atklātā sanāksmē.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi@zm.gov.lv.