Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/26_ELFLA
 • Publicēts:
  14.07.2018
 • Pieteikuma termiņš
  17.08.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Mācību organizēšana un īstenošana Latvijas Lauku attīstības programmas profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākuma ietvaros

 • Līgumcena:
  5 400 000,00 EUR bez PVN
 • Lēmuma datums:
  18.10.2018
 • Piegādātājs:
  SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”
 • Atbildīgais:
  Anna Grīnvalde
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
 

Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv
 


Līgumslēdzējs: 
 

Lauku atbalsta dienests 
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000794118
 


CPV kodi:  
 

CPV kods: 80400000-8 (Pieaugušo izglītības un citi izglītības pakalpojumi).
Līguma izpildes vieta: 
Latvijas Republikas teritorija un Eiropas teritorija
 


Līguma izpildes laiks: 
 

40 (četrdesmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
 


Pakalpojums tiek līdzfinansēts no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). 

 


 
Iepirkuma dokumentācija publicēta: Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā.
 


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un vieta: Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā līdz 17.08.2018. plkst. 11:00.
 


Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Anna Grīnvalde, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja vietniece, tālrunis: 67027106, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv