Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/2_ELFLA_EJZF
 • Publicēts:
  25.01.2018
 • Pieteikuma termiņš
  15.02.2018 11:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  „Zemkopības ministrijas amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšana”

 • Līgumcena:
  EUR 125`856,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  23.02.2018
 • Piegādātājs:
  ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Pasūtītājs:
Latvijas Republikas Zemkopības ministrija
Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Reģ.Nr.90000064161
Tālrunis: 67027020
Fakss: 67027512
E-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv  

 

CPV kods:

66512200-4 (Veselības apdrošināšanas pakalpojumi), 6.kategorija.

 

Līguma izpildes vieta:
Latvijas Republikas teritorija.

 

Līguma izpildes laiks:
24 mēneši.

 

Pakalpojums tiek līdzfinansēts no:

Valsts budžeta, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF), Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansētās Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam (ELFLA) pasākuma „Tehniskā palīdzība” līdzekļiem un Nodarbināto personīgiem finanšu līdzekļiem.

 


 

Ieinteresētie Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Zemkopības ministrijas Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļā, 1001.kabinetā, Republikas laukums 2, Rīgā, darbdienās no plkst.8:30 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 16:00, bet ne vēlāk kā līdz 2018.gada 15.februāra plkst.11:00, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu.

 

Piedāvājumi tiks atvērti 2018.gada 15.februārī plkst.11:00 ZM, Republikas laukumā 2, Rīgā, 1007.telpā atklātā sanāksmē.

 

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu: Zane Zeme, ZM Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi[at]zm.gov.lv vai Zane.Zeme[at]zm.gov.lv.