Publiskie iepirkumi

 • Iepirkuma numurs:
  ZM/2018/8
 • Publicēts:
  01.02.2018
 • Pieteikuma termiņš
  12.02.2018 12:00
 • Iepirkuma nosaukums:

  Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) uzturēšana

 • Līgumcena:
  EUR 23028,00 bez PVN
 • Lēmuma datums:
  13.02.2018
 • Piegādātājs:
  SIA “In-volv Latvia”
 • Atbildīgais:
  Zane Zeme
 • Tips:
  parasts

Apraksts

Iepirkuma ID Nr. ZM/2018/8 „Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) uzturēšana”

Iepirkums tiek veikts, piemērojot Publisko iepirkumu likuma (PIL) 9.pantu

Pasūtītājs:

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija, Republikas laukumā 2, Rīgā, LV-1981 Reģ.Nr.90000064161

Iepirkuma priekšmets:

Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmas (LZIKIS) uzturēšana periodā 2018.gada 1.marts – 2019.gada 28.februāris (turpmāk – pakalpojums), saskaņā ar Iepirkumu noteikumu 2.pielikumu – „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – tehniskā specifikācija) un citām Iepirkuma noteikumu prasībām.

CPV kods:

72000000-5

Paredzamā līgumcena

Līdz EUR 23028.10  bez PVN

Pakalpojuma izpildes termiņš:

no 2018.gada 1.marta līdz 2019.gada 28.februārim.

Pakalpojuma izpildes vieta:

Pēc iespējas tiek veikta tiešsaistes režīmā pieslēdzoties Pasūtītāja serverim. Pasūtītāja serveris atrodas Zemkopības ministrijas administratīvā ēkā Republikas laukumā 2, Rīgā.

Kontaktpersona, kas ir tiesīga sniegt organizatorisku informāciju par iepirkumu:

Administratīvā departamenta Publisko iepirkumu un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas juriskonsulte Zane Zeme, tālrunis 67027037, e-pasts: iepirkumi[a]zm.gov.lv