Licencētās makšķerēšanas nolikumu saskaņošana (iesniedz makšķerēšanas nolikumus saskaņošanai)

  • Pakalpojuma kods:
    ZM 004
  • Pakalpojuma sniedzējs:
    Zemkopības ministrija
  • Pakalpojuma veids:
    Pakalpojums
Licencētās makšķerēšanas organizētājs izstrādā ūdenstilpes licencētās makšķerēšanas nolikumu un to saskaņo ar Zemkopības ministriju. Ja licencētās makšķerēšanas organizētājs ir pašvaldības pilnvarota juridiskā persona vai ūdenstilpes nomnieks, vai īpašnieks, tas uzrāda pašvaldības izdotā pilnvarojuma kopiju.