Lauksaimniecības politikas

>> Uz OECD sākumlapu

 

  1. Politikas, kas attiecas uz mēslošanas līdzekļiem un biodegvielu, globālajā piegādes ķēdē: to ietekme uz lauksaimniecības tirgiem un saimniecību ienākumiem

 

von Lampe, M. et al. (2014), “Fertiliser and Biofuel Policies in the Global Agricultural Supply Chain: Implications for Agricultural Markets and Farm Incomes”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 69, OECD Publishing, Paris

 

Kopsavilkums: Šajā ziņojumā ir analizēta mēslojuma un biodegvielas politiku ietekme uz lauksaimniecības tirgu un saimniecību ienākumiem OECD dalībvalstīs un dažās citās valstīs. Pētījumā tiek izmantoti OECD mēslošanas līdzekļu un biodegvielas atbalsta politiku datubāzes dati (no 48 valstīm, t.sk. ES) un izvērtētas šo politiku ietekme uz tirgu. Attiecībā uz biodegvielas atbalstu visizplatītākais atbalsts ir nodokļu atlaižu formā. Otrs izplatītākais atbalsta veids ir biodegvielas mandāti, kas nosaka minimālo biodegvielas daudzumu transporta degvielas daudzumā. Pētījumā tiek secināts, ka biodegvielas atbalsta politikas rada papildu pieprasījumu pēc izejvielu resursiem, tādējādi veicinot augstākus ienākumus graudu audzētājiem gan valstīs ar atbalsta politikām, gan bez tām. Tai pašā laikā šīs politikas palielina izmaksas pakārtotajās nozarēs, tostarp lopkopībā un patērētājiem. Kultūraugu mēslošanas līdzekļu atbalsta politikas var izdalīt 2 veidos - atbalsts mēslojuma ražotājiem un atbalsts zemniekiem mēslojuma pirkšanai. Abu veidu atbalsti samazina mēslojuma izmantošanas izmaksas, kas rosina izmantot to vairāk un palielināt ražīgumu un ražu un ienākumus lauksaimniekiem valstīs ar šīm politikām. Bet citās valstīs bez atbalsta politikām attiecīgi ienākumi tiek pazemināti. Savukārt lopkopībā abu valstu grupās ir zemākas barības izmaksas, kas attiecīgi arī samazina lauksaimniecības dzīvnieku cenas.

 

Atslēgas vārdi: saimniecību ienākumi, biodegvielas tirgus, enerģijas cenas, lauksaimniecības tirgi, mēslošanas līdzekļu tirgus, mēslošanas līdzekļu atbalsta politiku, kvantitatīvā analīze, lauksaimniecība, zemes izmantošana, biodegvielas atbalsta politiku, aprēķināmais vispārējā līdzsvara modelis

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jxsr7tt3qf4-en