Lauksaimniecības produktu tirdzniecība

>> Uz OECD sākumlapu

 

„Brīvprātīgie vides un bioloģiskie standarti lauksaimniecībā: politiku ietekmes”

 

Rousset, S. et al. (2015), “Voluntary environmental and organic standards in agriculture: Policy implications”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 86, OECD Publishing, Paris.

 

Kopsavilkums: Šajā pētījumā analizētas iespējamās valsts iestāžu lomas vides un bioloģisko standartu jomā, tostarp politiku mērķu, sadarbības iespēju un standartu izmantošanas nozīme valsts politikas mērķu sasniegšanai. Tajā atklāti valstu galvenie mērķi aktivitātēm vides un bioloģisko standartu jomā attiecībā uz patērētāja aizsardzību un krāpniecības novēršanu, funkcionējošu pārtikas tirgu attīstīšanu un efektivitātes celšanu valsts politiku izveidē, ieviešanā un monitoringā. 

 

Pieejams: http://dx.doi.org/10.1787/5jrw8fg0rr8x-en