Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

Pozīcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014

 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2018. gada 2. jūlijam
 

Pozīcijas sagatavotāji:
Edīte Kubliņa, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja, Edite.Kublina[a]zm.gov.lv, T: 26140894;
Armands Stahovskis, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības atbalsta nodaļas vadītāja vietnieks, Armands.Stahovksis[a]zm.gov.lv T: 67878707
 
Dokuments pieejams: ŠEIT

 

 

Pozīcija par ES Kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada
 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2018. gada 15. jūnijam
 

Pozīcijas sagatavotāji:
Iveta Baļčūne, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktora vietniece, Iveta.Balcune[a]zm.gov.lv, T: 28684105;
Linda Apenīte, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta, Eiropas Savienības lietu nodaļas vecākā referente, Linda.Apenite[a]zm.gov.lv, T: 67027157.

 

Dokumenti pieejami: ŠEIT

 

 

Pozīcija par ieteikumu Padomes lēmumam pilnvarot Komisiju sākt sarunas, ko Eiropas Savienības vārdā risina, lai pievienotos Konvencijai par atklātās jūras zvejas resursu saglabāšanu un pārvaldību Klusā okeāna ziemeļu daļā
 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2018. gada 22. jūnijam
 

Pozīcijas sagatavotājs:
Santa Jansone, Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta Zivsaimniecības stratēģijas nodaļas vadītāja vietniece, Santa.Jansone[a]zm.gov.lv, T: 67027533;

Dokuments pieejams: ŠEIT