Nevalstisko organizāciju un sabiedrības partneru iesaiste nacionālo pozīciju sagatavošanā

Eiropas Komisija ir tā Eiropas Savienības institūcija, kurai ir likumdošanas aktu iniciatīvas tiesības. Tā, konsultējoties ar dalībvalstu ekspertiem, interešu grupu pārstāvjiem, izstrādā nepieciešamo tiesību aktu projektus un iesniedz tos izskatīšanai Eiropas Parlamentā un Eiropas Padomē.

 

Brīdī, kad Eiropas Komisija ir izstrādājusi tiesību akta projektus un nosūtījusi tos dalībvalstīm, sākas darbs pie nacionālo pozīciju veidošanas par attiecīgo jautājumu. Zemkopības ministrija aicina nevalstiskās organizācijas un sociālos partnerus iesaistīties šajā procesā, lai Eiropas Savienībā tiktu ievērotas arī viņu un līdz ar to arī Latvijas intereses lauksaimniecības jomā.

 

Pozīcijas izstrādes stadijā

 

Pozīcija par “Komisijas paziņojumu Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Pārtikas un lauksaimniecības nākotne””

 

Pozīcija tiks sagatavota līdz 2018. gada februārim
 

Pozīcijas sagatavotāja:
Iveta Baļčūne, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktora vietniece, Iveta.Balcune@zm.gov.lv, T: 28684105;
Linda Apenīte, Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta, Eiropas Savienības lietu nodaļas vecākā referente, Linda.Apenite@zm.gov.lv, T: 67027157.
 
Dokuments pieejams: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512034323826&uri=COM:2017:713:FIN