Skolas piena programma

Eiropas Komisijas finansētā programma “Atbalsts piena produktu piegādei izglītojamiem” jeb “Skolas piena” programma ir viens no vienotā Tirgus kopējās organizācijas atbalsta instrumentiem, kaut arī programmas pamatmērķi ir saistīti ar veselīga uztura un piena patēriņa veicināšanu starp skolēniem, nevis tirgus regulēšanu.

Programmas ietvaros izglītojamiem ir iespēja saņemt 200 vai 250 ml piena vai noteiktu piena produktu dienā par samazinātu cenu, bez tam, programma paredz iespēju dalībvalstij piešķirt papildus finansējumu no valsts budžeta, ļaujot produktu cenu vēl vairāk samazināt vai par nodrošināt tos bez maksas.

Atbalstāmie produkti ir sadalīti kopumā 5 kategorijās. Dalībvalsts ir tiesīga izvēlēties, par kuriem produktiem atbalsts tiek piešķirts, un atbalsta likmes ir:

 •     I kategorijas produktiem ir 18,15 EUR/100 kg,

 •     II kategorijas produktiem – 16,34 EUR/100 kg,

 •     III kategorijas produktiem – 54, 45 EUR/100 kg,

 •     IV kategorijas produktiem – 163,14 EUR/100 kg,

 •     V kategorijas produktiem – 138,85 EUR/100 kg.

Pirmajā kategorijā ietilpst pasterizēts piens (ar dažādām piedevām, t.sk. augļu sulu) un raudzēti piena produkti ar augļu sulu. Otrajā kategorijā ietilpst piena produkti ar augļiem, savukārt 3.-5. kategorija atvēlēta dažādiem sieriem.

Atbalsta programma pieļauj zināmu elastību attiecībā uz produktu izlietojumu, proti, produktus ir iespējams nepārstrādātā (nevārītā) veidā iekļaut ēdienreizes sastāvā. Piemēram, pienu (nevārītu) iespējams, piemēram, pievienot dažādiem desertiem (ķīselis, pudiņš, graudaugu pārslas) utml., tādējādi ļaujot samazināt šīs porcijas cenu izglītojamiem (bet šajā gadījumā ir jānodrošina cenas atšķirība izglītojamiem un pārējiem pircējiem!!!).

Papildus informācija pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.

Programmas darbība Latvijā:
Latvijā programma darbojas kopš 2004.gada un Eiropas Savienības noteiktais atbalsts programmas ietvaros tiek piešķirts par I un II kategorijas produktu piegādi izglītojamiem. 

Savukārt, valsts līdzfinansējums Latvijā tiek piešķirts par termiski apstrādāta (pasterizēta piena) bez piedevām un/vai aromatizētajiem piegādi pirmskolas un 1.-9.klases izglītojamiem. Turklāt, pasterizētam pienam šādā gadījumā jābūt ražotam atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām vai atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām, kā arī transportēšanas attālums no ražošanas vietas līdz izglītības iestādei nedrīkst pārsniegt 250 km

Valsts līdzfiansējuma mērķis ir kompensēt piena cenu (ieskaitot pievienotās vērtības nodokļa kompensāciju PVN maksātājiem), tādējādi pirmskolas un 1.-9.klases izglītojamie vienu porciju (līdz 250 ml) piena dienā programas ietvaros saņem bez maksas.  

Valsts līdzfinansējuma likmes par 1 litru piena ir mainīgas pa kalendārā gada ceturkšņiem, un to apmērs atkarīgs no:

 • vidējās svaigpiena iepirkuma cenas Latvijā pēdējos trīs mēnešos, par kuriem Lauksaimniecības datu centrs apkopojis svaigpiena iepirkuma cenu datus (piemēram, gada pirmajam ceturksnim valsts līdzfinansējuma likmes noteikšanai tiek lietota vidējā svaigpiena iepirkuma cena par iepriekšējā gada septembra, oktobra, novembra mēnesi);

 •  pārējo izmaksu apmēra, t.i., to izmaksu apmēru, kas papildus svaigpiena iepirkuma cenai ir saistītas ar pasterizēta piena ražošanu, iepakošanu, transportēšanu, izdalīšanu u. tml. izdevumiem. 

Valsts līdzfinansējuma likmes, pārējo izmaksu apmērs, kā arī maksimālais atbalsta apmērs (t.i., līmenis, ko nedrīkst pārsniegt ES atbalsta un valsts līdzfinansējuma summa) tiek noteikts pienam diva veida iepakojumos, proti, iepakojumā līdz 250 ml un iepakojumā virs 250 ml. 

Bez tam, valsts līdzfinansējuma likmes var atsevišķi tikt noteiktas arī pienam dažādos iepakojumos atkarībā atkarībā no ražošanas metodēm, proti, atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām vai atbilstoši nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas prasībām. 

Pārējo izmaksu apmērs un maksimālais atbalsts apmērs tiek noteikts nemainīgs kārtējam mācību gadam, un 2015./2016.mācību gadam šie parametri ir:

 •     Pārējās izmaksas:

   a) pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem - 0,4871 EUR/l;
   b) pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem - 0,1624 EUR/l.

 •     Maksimālais atbalsta apmērs:

    a)pienam iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem - 1,0500 EUR/l;
    b)pienam iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem - 0,6000 EUR/l.

Kārtējam ceturksnim piemērojamās valsts līdzfinansējuma likmes un no tām izrietošās kopējās Eiropas Savienības un valsts atbalsts summas par 1 litru piena tiek publiskotas Lauku atbalsta dienesta mājas lapā. 

SVARĪGI! Izdevumi par produktu izdalīšanu izglītojamiem izglītības iestādē no iesniegumā norādītās kopējās atbalsta summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) veido:

 •     ne vairāk kā trīs procentus – par pienu iepakojumā, ne lielākā par 250 mililitriem;

 •    ne vairāk kā septiņus procentus – par pienu iepakojumā, kas lielāks par 250 mililitriem.

Tādēļ, ja Lauku atbalsta dienests konstatē, ka ir pārsniegts minēto izdevumu apmērs, tas, aprēķinot izmaksājamo atbalsta summu, piemēro proporcionālu samazinājumu.

Latvijā atbalsta pretendents programmas ietvaros var būt:

 •     piena produktu ražotājs,

 •     piena produktu izplatītājs,

 •     pati izglītības iestāde;

 •     pašvaldība, kuras teritorijā darbojas konkrētā izglītības iestāde.

Programmas tiesiskais pamats:

Latvijā „Skolas piena” programmu administrē Lauku atbalsta dienests:
Vairāk informācijas par programmu, pieteikšanās kārtību atbalstam utml. atrodama Lauku atbalsta dienesta mājas lapā.
Ministrijas kontaktpersona:

Dace Freimane

Inga Orlova