Tirgus cenu un informācijas sistēma (TICIS)

Augļi, dārzeņi:

Regula Nr.2014/2005; Regula Nr.1580/2007;

Piena produkti:

Regula Nr.479/2010;

Liellopu gaļa, cūkgaļa, sivēni, jēru gaļa:

Regula Nr.1249/2008;

Vistu gaļa, olas:

Regula Nr.546/2003;

Lini, kaņepes:

Regula Nr.507/2008.