Jaunumi

Uzsākta Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plāna izstrāde

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu uzsācis Eirāzijas ūdra sugas aizsardzības plāna (SAP) izstrādi.  

Publicēts: 29.05.2017

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2017.gada otro kārtu Zivju fonda pasākumam

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2017.gada 20.aprīļa lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu Zivju fonda pasākumam “Zivju resursu aizsardzības pasākumi...

Publicēts: 27.04.2017

Eksporta noteikumi uz valstīm ārpus ES

No 2016. gada eksportam uz ASV ir spēkā stājušās jaunas prasības saistībā ar NNN zvejas apriti. Vairāk informācijas pieejama šeit.

Publicēts: 14.02.2017

Izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas 2017.gada pirmo kārtu Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2017.gada 17.janvāra lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas pirmo kārtu šādiem Zivju fonda pasākumiem:   1) zinātniskās...

Publicēts: 25.01.2017

Infografikā - par šī gada rezultātiem dabiski nārstojošo lašu un taimiņu aizsardzībā

Valsts vides dienests (VVD) infografiku ciklā, kas atspoguļo VVD darbu ūdens bioloģisko resursu aizsardzības kontrolē, izveidojis infografiku, kurā apkopoti VVD inspektoru darba rezultāti šī gada...

Publicēts: 19.12.2016

Valsts vides dienestā izveidota infografika, kas atspoguļo sabiedrisko inspektoru darbu

Zvejas un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolē Valsts vides dienestam (VVD) atbalstu sniedz sabiedriskie vides inspektori jeb VVD pilnvarotās personas, kas piedalās gan kopīgos reidos ar VVD...

Publicēts: 14.12.2016

Jaunā gadagrāmata “Latvijas zivsaimniecība 2016"

Ir pieejama jaunā gadagrāmata "Latvijas zivsaimniecība 2016". Ar pilnu grāmatas tekstu var iepazīties ŠEIT.

Publicēts: 28.11.2016

Būtiskākais par Valsts vides dienesta zvejas kontroles patruļkuģi “Mare” – infografikas veidā

Valsts vides dienesta (VVD) zvejas kontroles un jūras monitoringa kuģis "Mare" noslēdzis jau otro darba sezonu, jūrā kopumā pa abām divām sezonām pavadot 231 stundu.  

Publicēts: 22.11.2016

Valsts vides dienestā tapusi infografika par Latvijas zvejas kuģiem un to kontroli 2014. un 2015.gadā

Valsts vides dienesta (VVD) infografiku ciklā par darbu, kas veikts ūdens bioloģisko resursu aizsardzības kontrolē, izveidota jau trešā. Tās tēma – zvejas kuģi un to kontroles rezultāti 2014. un 2015...

Publicēts: 11.11.2016

Infografika par 2015. gadā paveikto dabiski nārstojošo lašveidīgo zivju aizsardzībā

Šobrīd, kad pilnā sparā rit lašveidīgo zivju dabiskā nārsta laiks, Valsts vides dienests (VVD) ne vien pastiprināti kontrolē lašu un taimiņu ieguves lieguma ievērošanu Baltijas jūras un Rīgas jūras...

Publicēts: 24.10.2016

Aicinām iepazīties ar infografiku par makšķerēšanas un zvejas noteikumu pārkāpumiem iekšējos ūdeņos

Lai uzskatāmi attēlotu situāciju makšķerēšanas un zvejas noteikumu kontrolē Latvijas iekšējos ūdeņos pēdējo divu gadu laikā, Valsts vides dienests (VVD), pateicoties Zivju fonda finansiālam atbalstam...

Publicēts: 10.10.2016

Ieteikumi operatoriem zvejas un jūras akvakultūras produktu izsekojamības dokumenta aizpildīšanai

Izsekojamības sistēmas ieviešanas nepieciešamību nosaka Eiropas Savienības (turpmāk - ES) likumdošana, lai patērētājiem tiktu nodrošināta iespējami plaša informācija par pārtikas produktu izcelsmi...

Publicēts: 10.10.2016

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • Vizuālo elementu ansamblis
  • valsts ir internetā
  • Laba servisa kampaņa
  • Ziņo KNAB
  • Obligātā suņu reģistrācija
  • INTERREG Europe
  • Skolas piens