Jaunumi

Publicēti jaunie makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi

Šodien, 2016.gada 14.janvārī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”  ir publicēti   Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800 „Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību...

Publicēts: 14.01.2016

NNN nesadarbīgo un potenciālo nesadarbīgo trešo valstu saraksts

Trešajai valstij var noteikt nesadarbīgas trešās valsts statusu, ja tā nav izpildījusi pienākumus, kas saskaņā ar starptautiskajiem tiesību aktiem tai uzlikti kā karoga, ostas, krasta vai tirgus...

Publicēts: 02.12.2015

Grozījumi zvejas kontroles īstenošanas regulā.

2015. gada 28. oktobra Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1962, ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 404/2011, ar kuru pieņem sīki izstrādātus noteikumus par to, kā īstenojama Padomes Regula (...

Publicēts: 03.11.2015

Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas ceturto kārtu

Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” šī gada 19.oktobrī tika publicēts šāds paziņojums par projektu iesniegumu iesniegšanas ceturtās kārtas izsludināšanu Zivju fonda pasākumam "Zivju resursu...

Publicēts: 19.10.2015

Zemkopības ministrija izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu diviem Zivju fonda pasākumiem

Zemkopības ministrija  izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas trešo kārtu diviem Zivju fonda pasākumiem

Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” šī gada 16.septembrī tika publicēts šāds paziņojums par projektu iesniegumu iesniegšanas trešās kārtas izsludināšanu diviem Zivju fonda pasākumiem   ...

Publicēts: 18.09.2015

Līdz šī gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Līdz šī gada 1. oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Zemkopības ministrija informē, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2015. gadā ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 07.09.2015

Iesniegumu iesniegšana otrā kārta diviem Zivju fonda pasākumiem

Oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” šī gada 18.jūnijā tika publicēts šāds paziņojums par projektu iesniegumu iesniegšanas otrās kārtas izsludināšanu diviem Zivju fonda pasākumiem.  

Publicēts: 27.06.2015

Informācija par zivju izmēra un svaiguma kategorijām

Informācija par zivju izmēra un svaiguma kategorijām

Saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr.1224/2009 (2009.gada 20.novembris), ar ko izveido Kopienas kontroles sistēmu, lai nodrošinātu kopējās zivsaimniecības politikas noteikumu ievērošanu un groza...

Publicēts: 09.06.2015

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Šodien, 2015.gada 1.aprīlī, oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” mājaslapā www.vestnesis.lv tika publicēti Ministru kabineta 2015.gada 24.marta noteikumi Nr. 141 „Zivju izkraušanas kontroles un...

Publicēts: 01.04.2015

Jaunie zivju izkraušanas noteikumi

Šodien, 2015.gada 24. martā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas nosaka nozvejoto zivju izkraušanas kontroles, zivju tirdzniecības un transporta objektu,...

Publicēts: 24.03.2015

Izstrādāta iespēja pilnīgai zvejas žurnālu elektronizācijai

Zemkopības ministrija (ZM) no 2015.gada 5.februāra sniedz zvejniecības nozares pārstāvjiem iespēju pāriet uz pilnībā elektronizētu zvejas žurnālu aizpildi un iesniegšanu kontroles iestādēm.  

Publicēts: 13.02.2015

Par konkursa rezultātiem

Zemkopības ministrija informē, ka konkursam "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 06.02.2015

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā