Jaunumi

Par konkursa rezultātiem

Zemkopības ministrija informē, ka konkursam "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 06.02.2015

Diskutē par Zivju fonda darba rezultātiem un darbību nākotnē

Zemkopības ministrijā, 2014. gada 16. decembrī, norisinājās seminārs par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu. Seminārā piedalījās ap 70 cilvēku – nozares eksperti,...

Publicēts: 19.12.2014

Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Apstiprināts Komisijas Deleģētās regulas projekts, ar ko izveido izmetumu plānu Baltijas jūrā

Atsaucoties uz Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdē, kas notika 17.12.2014. Liepājā, sniegto informāciju, Zemkopības ministrija papildus informē, ka 17.12.2014. pēcpusdienā Eiropas Parlaments...

Publicēts: 19.12.2014

Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde zvejniecības jautājumos

Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēde zvejniecības jautājumos

Trešdien, 17.decembrī, Liepājā notika atklātā Zivsaimniecības konsultatīvās padomes (turpmāk – Padome) sēde zvejniecības jautājumos, kurā  piedalījās nozares pārstāvji, zvejnieki, valsts vides...

Publicēts: 18.12.2014

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Aicinājums piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu

Vēlamies visus interesentus aicināt piedalīties seminārā par Zivju fonda pasākumu rezultātiem un projektu īstenošanas pilnveidošanu, kas notiks š.g. 16.decembrī plkst.14:00, Zemkopības ministrijas 2....

Publicēts: 04.12.2014

Konkurss "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas teritoriālajā jūrā"

Konkurss

Zemkopības ministrija izsludina konkursu "Par jūras teritoriju izmantošanas tiesību piešķiršanu akvakultūras darbībai nepieciešamo iekārtu ierīkošanai un ekspluatācijai Latvijas Republikas...

Publicēts: 24.11.2014

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Aicinājums pieteikties uz Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās padomes interešu grupām

Balstoties uz Ministru kabineta 2014.gada 30.septembra noteikumu Nr.592 “Noteikumi par Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvās...

Publicēts: 04.11.2014

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Aicinājums uz sabiedrisko apspriešanu politikas plānošanas dokumentam „Latvijas Zušu krājumu pārvaldības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam”

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz valsts zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR" zinātniskajām rekomendācijām un priekšlikumiem ir...

Publicēts: 03.11.2014

Par haizivju un raju sugu iekļaušanu CITES konvencijā

Zemkopības ministrija informē, ka no 2014.gada 14.septembra 1973.gada Vašingtonas konvencijas „Par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām” (turpmāk – CITES)...

Publicēts: 26.09.2014

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Līdz š.g. 1.oktobrim ir iespēja pieteikt pretendentus apbalvošanai ar Zivju fonda atzinības rakstu

Zemkopības ministrija vēlas informēt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, arī šogad ir iespēja, izmantojot Zivju fonda atzinības rakstu "Par ieguldījumu Latvijas zivju resursu saglabāšanā un...

Publicēts: 09.09.2014

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Par zivju produktu eksportu uz Brazīliju

Zemkopības ministrija informē, ka 2014.gada 1.septembrī stāsies spēkā Brazīlijas valdības apstiprinātais pārtikas kodekss, kas nosaka prasības attiecībā par veselības sertifikāta noformēšanu zivju...

Publicēts: 06.08.2014

Otrā kārta Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības pasākumi,ko veic valsts iestādes vai pašvaldības,kā kompetencē ir zivju resursu aizsardzība

Zemkopības ministrija, pamatojoties uz Zivju fonda padomes 2014.gada 15.maija lēmumu, izsludina projektu iesniegumu iesniegšanas otro kārtu šādam Zivju fonda pasākumam: Zivju resursu aizsardzības...

Publicēts: 18.06.2014

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā