09.06.2011. sēdes darba kārtība

Zivsaimniecības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība

2011.gada 9.jūnijā Rīgā, Republikas laukumā 2, Zemkopības ministrijas ēkā, 23.stāva zālē, no plkst. 11:00 līdz 12:45.

1. Informācija par Starptautiskās Jūras pētniecības padomes sniegtajām rekomendācijām par zvejas iespējām Baltijas jūrā 2012.gadam (informē Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”).

2. Iespējamo grozījumu apspriešana Ministru kabineta noteikumos par Eiropas Zivsaimniecības fonda ieviešanas Rīcības programmas atbalsta nosacījumu izmaiņām pēc biedrības „Latvijas Zivsaimnieku asociācija” ierosinājuma:

2.1. 2008.gada 26.maija noteikumi Nr.371 „Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas zvejas ostās un zivju izkraušanas vietās””;

2.2. 2008.gada 11.novembra noteikumi Nr.937 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā pasākumam “Investīcijas ražošanas, pārstrādes vai mārketinga iekārtās un infrastruktūrā””;

2.3. 2008.gada 6.maija noteikumi Nr. 323 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība zivsaimniecības attīstībai pasākumam “Zvejas aktivitāšu pilnīga pārtraukšana””.