Latvijas iekšējo un jūras piekrastes ūdeņu resursu ilgtspējīgas izmantošanas un pārvaldības konsultatīvā padome

Interešu grupas

 

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību interešu grupa

Zvejniecības interešu grupa

Ūdeņu resursu apsaimniekošanas un aizsardzības interešu grupa

 

Ar padomes darbu saistītās sēdes un dokumenti

03.10.2019.

Darba kārtība:

1.Grozījumi Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos, saņemtie iebildumi un priekšlikumi par sagatavoto noteikumu projektu. 
2.Par esošo Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karšu piedāvājuma pārskatīšanu – par jauna veida (termiņa) karšu ieviešanu - prezentāciju sniegs SIA “Latvijas Lauku izglītības un konsultāciju centrs”. 
3.Dažādi.

21.05.2019. 

19.02.2019., 1.pielikums, 2.pielikums, 3.pielikums, 4.pielikums, 5.pielikums

14.06.2018.; 1.pielikums; 2.pielikums

30.01.2018.; 1.pielikums

17.10.2017.; 1.pielikums; 2.pielikums; 3.pielikums

27.05.2016. 1.pielikums

10.02.2016. 1.pielikums, 2.pielikums

23.11.2015.

26.06.2015.

23.04.2015 sanāksme ar iebildumu sniedzējiem par Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumu projektu

14.04.2015.

20.03.2015.

13.02.2015.

21.01.2015.

01.12.2014.

19.12.2014.