Zivsaimniecības konsultatīvā padome

Zivsaimniecības konsultatīvā padome (turpmāk – ZKP) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veidot līdzsvarotu zivsaimniecības attīstības politiku un saskaņot valsts un nevalstisko organizāciju viedokļus par zivsaimniecības politikas īstenošanu. ZKP sastāvā ir valsts un zivsaimniecības organizāciju pārstāvji.

 

Padomes priekšsēdētājs: Kaspars Gerhards, Zemkopības ministrs

 

Padomes locekļi:

Normunds Riekstiņš - Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības departamenta direktors;

Ģirts Krūmiņš - Lauku atbalsta dienesta direktora vietnieks;

Andris Vaiders - Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas uzraudzības departamenta Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļas vecākais eksperts;

Miks Veinbergs - Valsts vides dienesta Zvejas kontroles departamenta direktora vietnieks, Jūras kontroles daļas vadītājs;

Aivars Bērziņš - Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors;

Dagnis Straubergs - Biedrības "Latvijas Pašvaldību savienība" pārstāvis;

Inārijs Voits - Biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;

Juris Pētersons - Biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;

Oskars Jankovskis - Biedrības "Latvijas Zivsaimnieku asociācija" pārstāvis;

Ēvalds Urtāns - Biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis;

Juris Dančauskis - Biedrības "Latvijas Zvejnieku federācija" pārstāvis;

Didzis Šmits - Biedrības "Latvijas Zivrūpnieku savienība" pārstāvis;

Māris Stankevičs - Biedrības "Kurzemes Zvejnieku asociācija" pārstāvis;

Jānis Baltačs - Biedrības "Latvijas Vēžu un zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;

Gunta Abaja - Biedrības "Latvijas Lauku forums" pārstāve;

Imants Cīrulis - Biedrības "Rīgas šprotes" pārstāvis;

Aleksandrs Blohins - Biedrības "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" pārstāvis

Mārcis Ziņģis - Biedrības "Latvijas Zivju audzētāju asociācija" pārstāvis;

Ivars Janeks - Biedrības "Ziemeļkurzemes zivsaimnieku apvienība" pārstāvis.

 

ZKP nolikums apstiprināts ar Ministru kabineta noteikumiem.