Informatīvā ziņojuma projekts „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Informatīvais ziņojums par vēja elektrostaciju parka projektēšanas un būvniecības ieceri Ventspils novadā” projekts,...

Publicēts: 21.07.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības pārtikai, kuras ražošanā izmanto ekstrahējošus šķīdinātājus””

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumos Nr. 369 “Obligātās nekaitīguma prasības...

Publicēts: 20.07.2017