Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (3)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts MK noteikumu projekts “Lauksaimniecības un pārtikas produktu aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, aizsargātu cilmes vietas nosaukumu un...

Publicēts: 25.03.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīti Likumprojekts „ Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 19.03.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvā ziņojuma projekts “Par situāciju Valsts meža dienestā meža ugunsdzēsības jomā”.   

Publicēts: 18.03.2020