Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „ Grozījumi Ministru kabineta 2018.gada 22.maija noteikumos Nr.295 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība...

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas un veterinārā dienesta nolikums” un tā anotācija.  

Publicēts: 03.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr. 829 “Īpašās prasības piesārņojošo...

Publicēts: 02.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts “Grozījums Zvejniecības likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 01.09.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts meža zemes nodošanu Baldones novada pašvaldības īpašumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 21.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma "Konsultāciju pakalpojumi, lauku...

Publicēts: 13.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts likumprojekts „Grozījumi Veterinārmedicīnas likumā” un tā anotācija.  

Publicēts: 05.08.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli”” un tā anotācija.  

Publicēts: 22.07.2020
Saņemto komentāru skaits (2)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 “Noteiktās grupās ietilpstošu...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 26.marta noteikumos Nr.128  “Meliorācijas kadastra noteikumi”” ...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 329 “Noteikumi par Latvijas...

Publicēts: 17.07.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumos Nr.714 “Meliorācijas sistēmas...

Publicēts: 17.07.2020