MK noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma, izmēģinājumā iesaistīto personu un izmēģinājumu dzīvnieku pārraudzību”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Noteikumi par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu atbildīgajai personai par izmēģinājuma,...

Publicēts: 14.09.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 22. novembra noteikumos Nr. 899 "Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem,...

Publicēts: 05.09.2017

MK noteikumu projekts “Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība”

Saņemto komentāru skaits (26)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Reģistrēto dzīvnieku datubāzēs esošās informācijas izmantošanas kārtība” un tā anotācija.

Publicēts: 31.08.2017

MK noteikumu projekts "Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu kvotu sistēmu administrēšanas kārtība"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu Eiropas Savienības licencēšanas un tarifu...

Publicēts: 25.08.2017

MK noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas vietām un tajās veicamajām pārbaudēm”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apsriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 27. jūlija noteikumos Nr. 704 „Noteikumi par robežšķērsošanas...

Publicēts: 25.08.2017

MK instrukcijas projekts “Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta instrukcijas projekts: „Lauksaimniecības tirgus vadības un uzraudzības informācijas sistēmas ISAMM lietošanas kārtība” un...

Publicēts: 18.08.2017

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām""

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 361 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 17.08.2017

Likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts likuma projekts „Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā” un tā anotācija.

Publicēts: 17.08.2017

MK noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību iekšējos ūdeņos““

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts: „Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 23.decembra noteikumos Nr.796 “Noteikumi par rūpnieciskās...

Publicēts: 16.08.2017

Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīts Ministru kabineta rīkojuma projekts:„Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"" un...

Publicēts: 16.08.2017

MK noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320"

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 320 „Noteikumi par veterinārajām...

Publicēts: 11.08.2017

Informatīvā ziņojuma projekts „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030”

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedriskai apspriešanai tiek virzīti informatīvā ziņojuma „Latvijas Bioekonomikas stratēģija 2030” projekts, protokollēmuma projekts un pielikums.  

Publicēts: 04.08.2017