Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzītis Ministru kabineta noteikums „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 10. jūlija noteikumos Nr.493 „Valsts augu aizsardzības dienesta maksas...

Publicēts: 18.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumos Nr. 247 „Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība...

Publicēts: 17.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Informatīvais ziņojums par pārtikas iepakojuma sastāvā esošo ķīmisko vielu ietekmi uz sabiedrības veselību un vidi, bisfenolu A saturoša...

Publicēts: 16.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīti Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību...

Publicēts: 10.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 „Noteikumi par valsts atbalstu...

Publicēts: 10.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 12.marta noteikumos Nr.116 „Prasības personām, kas nodarbojas ar...

Publicēts: 04.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 18.jūnija noteikumos Nr.328 „Prasības kautuvēm, kurās nokauto...

Publicēts: 04.06.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 „Noteikumi par augļu un dārzeņu...

Publicēts: 04.06.2020
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 730 “Dzīvnieku barības apritē...

Publicēts: 02.06.2020
Saņemto komentāru skaits (1)

Sabiedrības līdzdalīabai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 30.janvāra noteikumos Nr. 83 „Noteikumi par valsts nodevu par...

Publicēts: 28.05.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Medību saimniecības attīstības fonda nolikums” un tā anotācija.  

Publicēts: 25.05.2020
Saņemto komentāru skaits (3)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts „Grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 8.janvāra noteikumos Nr.10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un...

Publicēts: 21.05.2020