Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Likumprojekts „Grozījumi likumā “Par koku un apaļo kokmateriālu uzskaiti darījumos”” un tā anotācija.  

Publicēts: 17.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas) dzīvnieku...

Publicēts: 16.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 881 „Kārtība, kādā veic brucelozes...

Publicēts: 16.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr.1 “Zinātniskiem mērķiem izmantojamo...

Publicēts: 16.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos  Nr. 76 "Augļu koku un ogulāju...

Publicēts: 16.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. februāra noteikumos Nr. 59 „Valsts un Eiropas Savienības...

Publicēts: 10.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekta “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Kompensācijas shēma par nozvejas...

Publicēts: 09.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 18. decembra noteikumos Nr. 878 “Lauksaimniecības datu centra...

Publicēts: 09.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija noteikumos Nr.446 „ Noteikumi par lauksaimniecības,...

Publicēts: 07.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 „Veterinārās prasības to dzīvnieku...

Publicēts: 03.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” valsts pārvaldes uzdevumu...

Publicēts: 02.01.2020
Saņemto komentāru skaits (0)

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. marta noteikumos Nr. 126 „Tiešo maksājumu piešķiršanas...

Publicēts: 02.01.2020