Eiropas Komisija aicina interesentus sniegt komentārus par dokumentu “Iniciatīva pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanai”

Eiropas Komisija aicina lauksaimniecības un pārtikas nozares valstiskās un nevalstiskās organizācijas un citus interesentus līdz š.g. 22.augustam interneta vietnē http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3735471_en sniegt komentārus par dokumentu Sākotnējais ietekmes novērtējums “Iniciatīva pārtikas piegādes ķēdes uzlabošanai”. Komentārus par dokumentu iespējams sniegt latviešu valodā! Balstoties uz sniegtajiem komentāriem Eiropas Komisijas Lauksaimniecības ģenerāldirektorāts apņēmies līdz 2018.gada martam sagatavot priekšlikumus, kas varētu būt vai nu leģislatīvā vai neleģislatīvā formā.

  • Publicēts:
    04.08.2017