Augu šķirņu aizsardzība

Starptautiskā konvencija par jaunu augu šķirņu aizsardzību

 

Padomes 1994.gada 27.jūlija Regula (EK) Nr.2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību

 

Komisijas 1995.gada 31.maija Regula (EK) Nr.1238/95, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulas (EK) Nr.2100/94 piemērošanai attiecībā uz maksām, kuras maksājamas Kopienas Augu šķirņu birojam

 

Padomes 2007.gada 20.decembra Regula (EK) Nr.15/2008, ar ko groza Regulu (EK) Nr.2100/94 attiecībā uz tiesībām iesniegt pieteikumu Kopienas augu šķirņu aizsardzības piešķiršanai

 

Komisijas 2009.gada 17.septembra Regula (EK) Nr.874/2009, par noteikumiem, kas jāievēro, piemērojot Padomes Regulu (EK) Nr.2100/94 attiecībā uz lietu izskatīšanas procesiem Kopienas augu šķirņu birojā

 

Komisijas 1995.gada 24.jūlija Regula Nr.1768/95, ar ko īsteno noteikumus par izņēmumu lauksaimniecībā, kas paredzēts 14.panta 3. punktā Padomes Regulā (EK) Nr. 2100/94 par Kopienas augu šķirņu aizsardzību.