Kāda kaņepes sugas audzēšana ir atļauta Latvijā?

Saskaņā ar likuma par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību (http://likumi.lv/doc.php?id=40283) 6.panta otro daļu, Latvijā līdz 2020.dada 1.janvārim, šķiedras un sēklu ieguvei, kā arī dārzkopības mērķiem atļauts audzēt sējas kaņepes (Cannabis sativa subsp. sativa). Sākot ar 2020.gada 1.janvāri Likums par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību ļauj sējas kaņepes audzēt rūpnieciskām vajadzībām atklātā laukā un izmantojot tikai Eiropas Savienības kopējā augu šķirņu katalogā (http://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/plant_variety_catalogues_databases/search/public/index.cfm?event=SearchForm&ctl_type=A) iekļauto šķirņu sertificētas vai kaņepju saglabājamās šķirnes oficiāli pārbaudītas sēklas.