Kopējās lauksaimniecības politika 2020 perspektīvā

2010.gada 29.novembrī notika ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksme. Sanāksmes B daļas jautājumos ietilpa Komisijas paziņojums par KLP nākotni līdz 2020. gadam: Kā risināt nākotnē paredzamās ar pārtiku, dabas resursiem un teritoriālajiem aspektiem (skatīt pielikumā).