Biškopības nozare

Latvijai nav tradicionāli attīstītu biškopības reģionu, nozare ir vienlīdz labi attīstīta visā valsts teritorijā. Latvijas ģeogrāfiskā teritorija ietilpst Eiropas tumšās medus bites dabiskajā izplatības areālā, līdz ar to vēsturiski Latvijas teritoriju dabīgi ir apdzīvojušas tikai vienas pasugas bites, bet introdukcijas procesā Latvijā ir ievestas un biškopības industrijā tiek izmantotas sekojošas Apis mellifera pasugas – Itālijas bite (Apis mellifera ligustica), Krainas bite jeb Karnika (Apis mellifera carnica), Kaukāza kalnu pelēkā bite (Apis mellifera caucasica) un Eiropas tumšā medus bite (Apis mellifera mellifera). Latvijas biškopības produkcija gan cenu, gan kvalitātes ziņā pilnībā atbilst ES prasībām. Latvijā iegūtais medus ir poliflors un līdz ar to satur plašu bioloģiski aktīvu vielu spektru.

Pašreiz valstī darbojās viena biškopības organizācija, kurai ir piešķirts šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācijas statuss, tā ir Latvijas Biškopības biedrība. Latvijas biškopības biedrība Latvijā darbojās kopš 1994.gada un veicina biškopības nozares ekonomisko attīstību, biškopības produktu ražošanu un realizāciju, kā arī nodrošināt Latvijas biškopju sekmīgu darbību Eiropas Savienības kopējā tirgus ekonomisko attiecību apstākļos. Kā arī nodarbojās ar informatīva un izglītojoša rakstura informācijas apkopošanu un izplatīšanu, un nacionālās biškopības programmas īstenošanā. Ar detalizētu informāciju par biškopības biedrības aktualitātēm un citiem interesējošiem jautājumiem varat iepazīties biedrības mājaslapā www.strops.lv.


Svarīga informācija biškopjiem!

Lai veicinātu biškopības produktu ražošanu un tirdzniecību, kā arī varrozes invāzijas mazināšanu Latvijas dravās, ir izstrādāta Latvijas biškopības programma 2014. – 2016.gadam.

Latvijas biškopības programmu īsteno visā Latvijas teritorijā, lai uzlabotu biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus, kā arī samazinātu varrozes invāziju un ar to saistīto slimību izplatīšanos bišu dravās.

Atbalstu biškopības programmas ietvaros katru gadu laikposmā no 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam piešķir par šādiem pasākumiem:

  • tehniskais atbalsts biškopjiem un biškopju grupām (kursi, semināri, apmācības u.c.);

  • varrozes apkarošana (varrozes apkarošanas preparātu un metožu pārbaude, vīrusu noteikšana);

  • sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētījumu programmas biškopības un biškopības produktu jomā (analīžu izmaksas, paraugu savākšana, iepakošana, nosūtīšana, atskaites).

  • bišu skaita atjaunināšana stropos Eiropas Savienībā (bišu māšu audzēšana, iepirkšana, novērtēšana u.c.).

Sīkāk ar atbalsta nosacījumiem varat iepazīties 2012.gada 7.februāra Ministru kabineta noteikumos Nr.99 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu biškopībai, tā administrēšanas un uzraudzības kārtību”.


Normatīvie akti, kas regulē biškopības nozari