Putnkopība nozare

Gaļas ražošanas nozarē Latvijā nozīmīgu lomu ieņem putnu gaļa. Putnu gaļas nozarē vislielākais īpatsvars ir vistas gaļai, nelielu daļu veido zosu gaļa un eksotisko putnu gaļas ieguve- strausi, fazāni, paipalas. Putnu gaļas patēriņam valstī ir tendence palielināties katru gadu, taču vietējās gaļas īpatsvars putnu gaļas tirgū ir neliels (40 - 50%), jo pieprasījuma palielināšanos ierobežo produkta cena, kura pieaug līdz ar lopbarības cenu palielināšanos.

Latvijā pārsvarā ražo vistu olas, vistas turot sprostu baterijās. Visas saražotās olas ir vistu sugas izcelsmes, citu sugu putnu olu skaits Latvija ir niecīgs. Olu vajadzību patēriņam Latvijā, ražotāji pilnā apmērā nodrošina ar pašražoto produkciju. Pēdējos gados vidējais olu patēriņš uz 1 iedzīvotāju gadā ir bijis - 240 olas. Putnu gaļas un olu ražošana Latvijā regulē ES un Latvijas normatīvie akti.