Mēslošanas līdzekļi

Regulas

Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Regula (EK) Nr.2003/2003 par mēslošanas līdzekļiem

Komisijas Regula (EK) Nr. 552/2009 ar ko groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr.1907/2006, kura attiecas uz ķīmisko vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un lietošanai

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 9.jūlija Regula (EK) Nr.764/2008 ar ko nosaka procedūras, lai dažus valstu tehniskos noteikumus piemērotu citā dalībvalstī likumīgi tirgotiem produktiem, un ar ko atceļ Lēmumu Nr.3052/95/EK

Standarti un metodes mēslošanas līdzekļu kvalitātes noteikšanai

Minerālmēsliem - parauga sagatavošana analīzei, slāpekļa noteikšanas metodes, fosfora noteikšanas metodes, kālija noteikšanas metodes, sekundārās barības vielas noteikšanas metodes, mikroelementu koncentrācijas noteikšanas metodes u.c.

Organiskajiem un organominerālajiem mēslošanas līdzekļiem – Salmonella spp. un Escherichia coli. noteikšanas metodes.

Mēslošanas līdzekļiem - paraugu ņemšana standarti, fosfora satura noteikšana, mitruma noteikšana, mikroelementu un makroelementu satura noteikšanas, helātveidīgo vielu satura noteikšana, pH noteikšana un citas metodes.

Kaļķošanas materiāliem - paraugu ņemšana standarti, granulometriskā sastāva noteikšana, kalcija un magnija satura noteikšana, mitruma noteikšana, magnija noteikšana un citas metodes.