Nozares darba grupas, padomes

Stratēģiskā projekta virzība uz Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi

 

2019.gada 27.maija rīkojums Nr.76 "Par starpinstitūciju meliorācijas darba grupu"; pielikums: Meliorācijas darba grupas nolikums.

 

2018.gada 13.aprīļa rīkojums Nr.43 "Par Augu veselības un Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupu izveidošanu"; pielikums: Augu veselības un Augu aizsardzības līdzekļu starpinstitūciju darba grupu nolikums.

 

2017.gada 8.novembra rīkojums Nr.155 "Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi"; pielikums: Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes nolikums.

 

2017. gada 30.oktobra rīkojumu Nr.151  “Par grozījumu Zemkopības ministrijas 2017.gada 24.oktobra rīkojumā Nr.145 “Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi””

 

2017. 24.oktobra rīkojums Nr.145 "Par Lauksaimnieku nevalstisko organizāciju konsultatīvo padomi"

 

2018.gada 14.marta Rīkojums Nr.29 “Par nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu sastāva apstiprināšanu un nolikuma izdošanu”; pielikums: “Nacionālās augu šķirņu padomes Augu šķirņu ekspertu grupu nolikums

 

2014.gada 1.augusta Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.130 "Par Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padomes sastāvu", pielikums: Lauksaimniecības un vides aizsardzības konsultatīvās padomes nolikums

 

2015.gada 23.septembra Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.137 "Par Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta atbildībā esošu starpinstitūciju darba grupu izveidošanu", pielikums: Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta atbildībā esošo starpinstitūciju darba grupu nolikums

 

2017.gada 10.februāra Rīkojumu Nr.27 “Par Nacionālo augu šķirņu padomi

 

2010.gada 12.janvāra Zemkopības ministrijas rīkojums Nr.15 „Par mēslošanas plānošanas koordinācijas darba grupas sastāvu", pielikums:Mēslošanas plānošanas koordinācijas darba grupas nolikums