Pavairošanas materiāls

Prasības pavairojamā materiāla apritei nosaka augļu koku un ogulāju, dārzeņu un dekoratīvo augu pavairojamā materiāla aprites noteikumi.

 

Pavairojamā materiāla apriti uzrauga un kontrolē Valsts augu aizsardzības dienests.

 

AKTUĀLI!
 

Izstrādāti jauni Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 16 “Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta veidošanas noteikumi”.

 

Ministru kabineta noteikumos ieviestas Direktīvas 2014/97/ES prasības, kas nosaka attiecīgo augļu koku un ogulāju* šķirņu reģistrāciju Valsts augu aizsardzības dienesta (turpmāk - VAAD) Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Augļkoku un ogulāju šķirņu sarakstā, kā arī izslēgšanu no tā.

 

Saskaņā ar noteikumiem personām, kuras vēlas tirgot šķirnes augļu kokus un ogulājus, kuriem nav veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude, un, kuri bijuši tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim, jāiesniedz iesniegums VAAD.


Iesniegumam jāpievieno konkrētās šķirnes apraksts, šķirnes apraksta publikācijas kopija vai, ja šķirnes apraksts izveidots saskaņā ar deskriptoriem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" Ģenētisko resursu centra apstiprināta šķirnes apraksta kopija un pierādījumi, par to, ka šķirne ir bijusi tirdzniecībā līdz 2012. gada 30. septembrim (piemēram, kopija publiski pieejamai informācijai par konkrētās šķirnes tirdzniecību vai jebkura veida citi pierādījumi par šķirnes tirdzniecību).
 

Savukārt personām, kuras vēlas tirgot šķirnes augļu kokus un ogulājus, un šīm šķirnēm ir veikta šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaude, ir jāiesniedz iesniegums, kuram pievieno šķirnes pārbaudes tehnisko anketu, šķirnes oficiālo aprakstu un šķirnes pārbaudes gala rezultāta ziņojumu, ko izsniegusi pārbaudes institūcija, kura veikusi šķirnes pārbaudi.


Ministru kabineta noteikumos noteiktas prasības šķirnes aprakstam un tā atzīšanas kārtība, ja šķirnei nav veikta šķirnes pārbaude. VAAD izvērtē šķirnes aprakstu un, ja visas noteikumos izvirzītās prasības ir izpildītas, atzīst šķirnes aprakstu (oficiāli atzīts šķirnes apraksts).

 

Latvijas aizsargāto augu šķirņu valsts reģistrā iekļautu šķirni vai ar Eiropas Savienības augu šķirņu tiesībām aizsargātu šķirni Augļkoku un ogulāju augu šķirņu sarakstā iekļaus pēc selekcionāra tiesību īpašnieka pieprasījuma. Par šķirni dienestā būs jāiesniedz tikai iesniegums.
 

Savukārt šķirnes, kuras būs citu ES dalībvalstu sarakstos vai kopējā Eiropas Savienības Augļkoku un ogulāju augu šķirņu reģistrā (FRUMATIS), Latvijas sarakstā obligāti jāiekļauj nebūs.

 

Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumi Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi” paredz, ka, šķirnes, kuras nebūs iekļautas Augļkoku un ogulāju augu šķirņu sarakstā, atļauts tirgot līdz 2018. gada 31. decembrim.


Augļu koku un ogulāju šķirņu saraksta izveide ir obligāta prasība visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas līdz šim nebija regulēta ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem.

 

*Augļu koku un ogulāju ģintis un sugas, kuru šķirnes jāiekļauj Augļkoku un ogulāju augu šķirņu sarakstā:

Castanea sativa Mill. – ēdamā kastaņa
Citrus L. – citrusaugi
Corylus avellana L. – parastā lazda
Cydonia oblonga Mill. – parastā cidonija
Ficus carica L. – vīģe
Fortunella Swingle – kinkāns
Fragaria L. – zemene
Juglans regia L. – grieķu valrieksts
Malus Mill. – ābele
Olea europaea L. – olīvkoks
Pistacia vera L. – pistācija
Poncirus Raf. – Ķīnas mazais mandarīns
Prunus amygdalus Batsch. – parastā mandele
Prunus armeniaca L. – parastā aprikoze
Prunus avium (L.) L. – saldais ķirsis
Prunus cerasus L. – skābais ķirsis
Prunus domestica L. – mājas plūme
Prunus persica (L.) Batsch – parastais persiks
Prunus salicina Lindl. – vītollapu plūme un citas diploīdās plūmes
Pyrus L. – bumbiere
Ribes L. – jāņoga, upene, ērkšķoga
Rubus L. – kazene, avene
Vaccinium L. – zilene, mellene, dzērvene, brūklene


Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumi Nr.861 “Noteikumi par augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritērijiem, apriti un kārtību, kādā atzīst personas, kas veic vīrustestēšanu ” zaudējuši spēku un aizstāti ar Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumiem Nr. 76 “Augļu koku un ogulāju pavairošanas materiāla atbilstības kritēriju un aprites noteikumi”.
 

Ministru kabineta noteikumos ieviestas Direktīvas 2014/98 un Direktīvas 2014/96 noteiktās prasības attiecībā uz augļu kokiem un ogulājiem.

 

Noteikumi nosaka prasības pirmsbāzes, bāzes, sertificēta un standarta materiāla audzēšanai, sertificēšanai, uzturēšanai, pavairošanai, tirdzniecībai, kā arī iesaiņošanai un marķēšanai.

 

Attiecībā uz augļu koku un ogulāju standarta materiāla audzēšanu un tirdzniecību, noteikumos ir veikti salīdzinoši nelieli precizējumi, pamatā saglabājot līdz šim esošo kārtību standarta materiāla apritei.
 

Latvijā augļu kokiem un ogulājiem šobrīd tiek ražots tikai standarta materiāls.