Sēklkopība

Sēklu un šķirņu aprites likums

1996.gada 15.maija Ministru kabineta rīkojums Nr.162 „Par iestāšanos Starptautiskajā sēklu kontroles asociācijā”
2002.gada 27.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr. 606 „Noteikumi par Starptautiskās ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas sēklu shēmām (2000)"

 

• Latvijas augu šķirņu katalogs
2011.gada 22.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.140 “Latvijas augu šķirņu kataloga nolikums”
2012.gada 24.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.518 “Augu šķirnes saimniecisko īpašību novērtēšanas noteikumi”
2010. gada 28. decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1229 “Noteikumi par šķirnes atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes pārbaudi”

 

• Sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi
2007.gada 13.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.120 „Labības sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
2010.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 352 „Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
2010.gada 29.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.592 “Dārzeņu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
2011.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.32 „Noteiktos apstākļos audzējamas dārzeņu šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”
2012.gada 14.augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 554 “Biešu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
2016. gada 5. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr.12 "Kartupeļu sēklaudzēšanas un sēklas kartupeļu tirdzniecības noteikumi"
2009.gada 17.februāra Ministru kabineta noteikumi Nr.152 „Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi”
2011.gada 22.novembra Ministru kabineta noteikumi Nr.899 “Noteikumi par lopbarības augu sēklu maisījumiem, kas paredzēti dabiskās vides saglabāšanai”
2007.gada 18.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.900 „Kārtība atļaujas izsniegšanai uz laiku tirgot sēklas, kuras neatbilst minimālās dīgtspējas prasībām”
2009.gada 17.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.554 „Kārtība, kādā izsniedz atļauju tādu šķirņu sēklu izvietošanai tirgū, par kurām ir iesniegts iesniegums, bet kuras vēl nav iekļautas Latvijas augu šķirņu katalogā vai kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem katalogiem”


• Sēklu ekvivalence no trešajām valstīm
2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.668 “Noteikumi par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm”


• Valsts nodevas sēklu aprites jomā
2013.gada 1.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1026 “Noteikumi par valsts nodevu sēklu aprites jomā”
2009.gada 7.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.312 „Kārtība, kādā iekasē maksu par sēklu ievešanas kontroli”


• Ģenētiskie resursi
2009.gada 27.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.1247 „Latvijas izcelsmes laukaugu un dārzeņu ģenētisko resursu saglabājamās šķirnes atzīšanas un sēklu aprites noteikumi”
2017. gada 31. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 62 “Noteikumi par valsts institūciju un komercsabiedrību specializāciju lauksaimniecības augu sugu ģenētisko resursu kolekcionēšanā, saglabāšanā, raksturošanā, izvērtēšanā un izmantošanā”