Vai par sējas kaņepju audzēšanu var saņemt ES vai valsts atbalstu?

Lauksaimniekam ir tiesības pretendēt uz vienoto platības maksājumu, mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājumu un brīvprātīgu saistīto atbalstu par proteīnaugiem par sējas kaņepju (Cannabis sativa subsp. sativa) platību, ja tā saskaņā ar regulas Nr. 809/2014 45. pantu ir iekļauta kaņepju tetrahidrokanabinola (turpmāk – THC) monitoringā un to THC saturs nepārsniedz 0,2%. Precīzāk ar nosacījumiem var iepazīties 2015.gada 10.marta Ministru kabineta noteikumos Nr.126 “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”.