Vai sējas kaņepes var izmantot pārtikā?

Šobrīd Eiropas Savienībā ir zināma drošas izmantošanas vēsture pārtikā un var izmantot šādus no sējas kaņepes iegūtus pārtikas produktus un augu daļas: 
 

•             sēklas,
•             no sēklām iegūtu eļļu,
•             sēklu miltus,
•             attaukotas kaņepju sēklas.

 

Citi pārtikas produkti, tostarp no sējas kaņepes iegūti ekstrakti un atvasināti produkti, kas satur kanabinoīdus, tostarp kanabidiolu jeb CBD, ir uzskatāmi par jauniem pārtikas produktiem, jo nav pierādīta to droša izmantošanas vēsture nozīmīgā apjomā cilvēku uzturā Eiropas Savienībā pirms 1997. gada 15. maija.  Šādus produktus patlaban nav atļauts laist Eiropas Savienības tirgū kā pārtikas produktus, tā sastāvdaļas vai uztura bagātinātājus.
No 2018.gada 1.janvāra uz jauniem pārtikas produktiem tiek piemērota Regula Nr.2015/2283 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1559754744870&uri=CELEX:32015R2283 ), kura noteic procedūru, ar kuru piešķir atļauju jaunu pārtikas produktu laišanai Savienības tirgū. Papildu informācija ir pieejama Zemkopības ministrijas mājas lapā:  un Pārtikas un veterinārā dienesta mājas lapā.