Pakalpojumi

Visi pakalpojumi / E-pakalpojumi
Atlasīt pēc alfabēta:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Meklēt pēc nosaukuma:

Lauku atbalsta dienests

Pakalpojuma nosaukums

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem cūkkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem zirgkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem aitkopības nozarē

Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē

Zvejas un akvakultūras produktu ražotāju organizāciju atzīšana

Vienotais platības maksājums (VPM)

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par miežiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par rapsi vasaras ripsi

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par dārzeņiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par augļiem un ogām

Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par proteīnaugiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem

Brīvprātīgi saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem

Riska pārvaldība

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā

Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana

Kultūraugu mēslošanas plāns

Piens un augļi skolai

Informatīvie un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem (no 2016. gada)

Zvejas ostas un izkraušanas vietas

Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā

Zvejas un akvakultūras produktu apstrāde

Tirdzniecības pasākumi

Atbalsts LEADER vietējai attīstībai un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana (stratēģijas)

Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana

Zvejas flotes modernizācija

Inovācija

Kontrole un izpilde

Cūkgaļas privātā uzglabāšana

Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi

Atbalsts saglabāšanas pasākumiem

Akvakultūras saimniecībām paredzēti pārvaldības un konsultāciju pakalpojumi

Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība

Pārstāvība tiesās

LAD lauku bloku WMS pakalpe

Atbalsts lauku tūrisma attīstības veicināšanai

Ražošanas un tirdzniecības plāni (Zivsaimniecība)

Darba plāns

  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā